danas je 30.9.2023

Input:

Izmjene Općeg poreznog zakona - Porezna reforma 2018.

16.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona predviđeno je sljedeće:

  • Obvezujuća mišljenja su sada moguća za sve teme, ali i dalje moraju biti vezana za buduće ili namjeravane transakcije
  • U okviru poreznih nadzora, opunomoćenik može biti stručna osoba iz redova odvjetnika ili poreznih savjetnika
  • Mijenja se definicija prebivališta: “ Ako porezni obveznik ima prebivalište i u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u državi u kojoj je prebivalište obitelji, a za poreznog obveznika samca ili ako se prebivalište obitelji ne može utvrditi smatra se da ima prebivalište u državi iz koje pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti ili u kojoj se pretežno zadržava. ” 
  • Ako druga država ne smatra poreznog obveznika svojim poreznim rezidentom, smatra se da