Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izdavanje računa za gratis robu koja ide u EU

24.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.2.6 Izdavanje računa za gratis robu koja ide u EU

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Pitanje:

Ako je u pitanju gratis roba u EU, primjenjuje li se onda članak 41. stavak 1. točka a. Zakona o PDV-u?

Odgovor:

Ako se radi o gratis robi koja ide u EU onda se ne šalje račun nego samo popratna dokumentacija u kojoj se ne navode članci Zakona. Tada se ne prijavljuje PDV, PDV ZP (jer nema niti računa) nego se samo rasknjižava skladište na porezno priznati rashod promidžbe. Vaš kupac će to primiti na svoje skladište temeljem procijenjene vrijednosti koju sam napravi.

Ako morate izdati račun jer kupac neće drugačije poslovati onda se pozivate na članak 4. Zakona o PDV-u (nije predmet oporezivanja po čl.4. Zakona o PDV-u) i ne obračunavate PDV, stavljate napomenu da plaćanje nije potrebno. Napominjem da je u praksi to čest slučaj koji se rješava na taj način no nije ispravno izdati račun u ovom slučaju jer roba ima popratnu dokumentaciju koja dokazuje isporuku.

Zakon o PDV-u

Članak 4:

(1) Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:
a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: