Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izbor revizora kod neprofitnih organizacija

16.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.17.1 Članak

Andrea Skorin

2020.17.1.1 Izbor revizora kod neprofitnih organizacija

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Neprofitne organizacije su, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14; nadalje Zakon), obveznici revizije financijskih izvještaja ili revizijskog uvida, a ovisno o zadovoljavanju određenih propisanih uvjeta na koje skrećemo pozornost u nastavku. Podsjećamo, temeljem čl. 32. Zakona proizlazi sljedeće:

1) obveznici revizijskog uvida financijskih izvještaja tekuće godine su neprofitne organizacije čiji je ukupan prihod u prethodnoj godini ostvaren u iznosu od 3 do uključivo 10 milijuna kuna;

2) obveznici revizije financijskih izvještaja tekuće godine su neprofitne organizacije čiji je ukupan prihod u prethodnoj godini ostvaren iznad 10 milijuna kuna.

Postupak obavljanja revizije financijskih izvještaja, odnosno revizijskog uvida nije propisan Zakonom, već se temelji na revizijskim propisima, koji ujedno definiraju i sam pojam revizijskog uvida, odnosno revizije financijskih izvještaja. Naime, prema čl. 4. st. 2. i 3. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17; nadalje ZoRev), a u kontekstu neprofitnih organizacija, proizlazi sljedeće:

a) revizija je – provjera i ocjenjivanje godišnjih financijskih izvještaja (Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima i bilješki) te podataka i metoda koje su korištene prilikom njihova sastavljanja i temeljem toga, davanje neovisnog stručnog mišljenja o tome jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

b) uvid u financijske izvještaje je – angažman temeljem kojeg ovlašteni revizor i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: