danas je 15.7.2024

Input:

Ispravak PDV-a

26.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ako porezni obveznik u računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV viši od onoga koji duguje prema Zakonu o PDV-u, tada duguje viši iznos, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s člankom 33. stavkom 7. Zakona o PDV-u. To znači da ako je primjerice društvo A na svojim izlaznim računima iskazao PDV koji nije trebao iskazati, mora ga iskazati kao obvezu u svojoj PDV prijavi. No ima pravo na ispravak računa pod određenim uvjetima. Tako je člankom 33. stavkom 7. Zakona o PDV-u propisano da ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja ili ako porezni obveznik kojemu su isporučena dobra ili obavljene usluge koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a prema odredbama članka 67. ili članka 68. toga Zakona.

Pravilnikom o PDV-u je dodatno pojašnjena procedura ispravka računa (čl. 160.). Tako je propisano da izdavatelj računa može ispraviti