Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isporuke u nizu

26.8.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.03.1.2 Isporuke u nizu

Vesna Varšava, bacc.oec

Isporuke u nizu čini niz uzastopnih isporuka. Ukoliko se pritom radi o isporukama unutar država članica Europske unije, prema odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ, samo se jedna isporuka smatra oporezivom, a to je isporuka u zemlji odredišta, odnosno na mjestu potrošnje ili korištenja dobara, primjenom obrnutog postupka oporezivanja – reverse charge na stjecatelja.

Informaciju da se radi o isporuci u nizu između triju poreznih obveznika, ima, ustvari, drugi sudionik, no neovisno o tome, i isporučitelj, odnosno prvi sudionik, također mora znati da se dobra prevoze u treću članicu, kako bi ispravno postupio u vezi s poreznim tretmanom svoje isporuke.

Članak 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost definira što su isporuke u nizu i pod kojim uvjetima se može provesti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost:

„(1) »Trostranim poslom« u smislu ovoga Zakona smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu te kada su ispunjeni uvjeti za oslobođenje iz stavka 2. ovoga članka. Navedeno se primjenjuje i kada je posljednji kupac pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a.“

Sukladno odredbi mjesto stjecanja dobara utvrđuje se u onoj državi članici EU u kojoj završava otprema dobara i to je ujedno i mjesto gdje je stjecatelj obvezan obračunati PDV na predmetno stjecanje.

Kako bi se izbjeglo da sudionik drugi u nizu plaća PDV na stjecanje u državi članici koja mu je domicilna, te PDV na stjecanje u državi u kojoj otprema završava, propisani su uvjeti pod kojima se ostvaruje oslobođenje (pojednostavljenje) od plaćanja PDV-a za poreznog obveznika drugog u nizu u stavku 2. članka 10. Zakona o PDV-u:

(2) Stjecanje dobara unutar Europske unije koje je u skladu s člankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona obavljeno u tuzemstvu oslobođeno je PDV-a pod sljedećim uvjetima:

a) porezni obveznik (stjecatelj) nema sjedište ili prebivalište u tuzemstvu, ali je na području Europske unije u nekoj drugoj državi članici registriran za potrebe PDV-a,

b) stjecanje dobara obavljeno je u svrhu daljnje isporuke dobara koju obavlja porezni obveznik (stjecatelj) iz točke a) ovoga stavka u tuzemstvu,

c) stečena dobra izravno se otpremaju ili prevoze iz druge države članice u kojoj porezni obveznik iz točke a) ovoga stavka nije registriran za potrebe PDV-a primatelju daljnje isporuke,

d) primatelj daljnje isporuke dobara je porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a u tuzemstvu,

e) primatelj iz točke d) ovoga stavka plaća PDV prema stavku 4. ovoga članka.“

Znači da porezni obveznik B registriran za potrebe PDV-a u članici B, obavlja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: