Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isporuke u nizu i njihov PDV tretman

1.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Isporuke u nizu odnose se na situacije u kojem se isporuke dobara isporučuju uzastopno, ali su dobra direktno isporučena od prvog isporučitelja do posljednjeg kupca u lancu.  Kod isporuka u nizu koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU, pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a može se pripisati samo onom sudioniku takve transakcije koji obavlja isporuku s otpremom/prijevozom, a što je propisano novim čl. 13.a Zakona o PDV-u. Kada se ista roba isporučuje uzastopno te se ta roba otprema ili prevozi iz jedne države članice u drugu državu članicu izravno od prvog dobavljača do zadnjeg kupca u lancu, otprema ili prijevoz pripisuje se samo isporuci koja je obavljena posredniku. Odstupajući od gore navedenog, otprema ili prijevoz pripisuje se samo isporuci robe koju je obavio posrednik u slučaju u kojem je posrednički subjekt svojeg dobavljača obavijestio o PDV identifikacijskom broju koji mu je izdala država članica iz koje se roba otprema ili prevozi. Sada slijedi nekoliko primjera isporuka  u nizu s rješenjem njihova PDV tretmana.

Primjer 1.

Hrvatski porezni obveznik „CRO1“ obavlja isporuku dobara  njemačkom poreznom obvezniku „DE“ koji ista dobra isporučuje hrvatskom poreznom obvezniku „CRO2“ koji  ista dobra  isporučuje slovenskom poreznom obvezniku „SI“. Prijevoz dobara odvija se od hrvatskog poreznog obveznika „CRO1“ do slovenskog poreznog obveznika „SI“ te ga organizira posrednik odnosno porezni obveznik „DE“

Sukladno članku 13.a st. 1. Zakona o PDV-u i članku 36.a točka 1. Direktiv 2018/1910 isporuka hrvatskog poreznog obveznika „CRO1“ njemačkom poreznom obvezniku „DE“ je isporuka s prijevozom i uz ispunjavanje propisanih uvjeta (dokazi o otpremi u drugu državu članicu i strani PDV ID prvog kupca)  ona je oslobođena PDV-a. Stoga će hrvtski porezni obveznik „CRO1“ na fakturi  koju ispostavlja njemačkom poreznom obvezniku naznačiti klauzulu – oslobođena isporuka sukladno članku 41. stavak 1. točka a) Zakona o PDV-u. Tom se klauzulom prenosi porezna obveza na njemačkog poreznog obveznika „DE“. Hrvatski porezni obveznik „CRO1“ će predmetnu transakciju prijaviti u Zbirnoj prijavi dok će njemački porezni obveznik „DE“ prijaviti stjecanje u Sloveniji jer u toj zemlji završava otprema. Isporuka dobara njemačkog poreznog oveznika „DE“ prema hrvatskom poreznom ovezniku „CRO2“ obavlja se na slovenskom tlu i oporezuje se prema slovenskim propisima. Tvrtka „CRO2“ mora dobro provjeriti svoje porezne obveze u Sloveniji jer postoje dva moguća „scenarija“ oporezivanja. Prvi scenarij je da se u Republici Sloveniji mora registrirati svaki porezni obveznik koji stječe dobra na slovenskom tlu. U tom bi slučaju hrvatski porezni obveznik prema slovenskom poreznom obvezniku „SI“ ispostavio račun sa slovenskim PDV-om i promet bi prijavio kroz slovenski PDV Obrazac. Drugi scenarij je da

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: