danas je 16.6.2024

Input:

Isporuka dobara u EU, a račun kupcu u Švicarsku

4.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Mi smo porezni obveznik u Hrvatskoj. Naš kupac iz Švicarske traži da isporučimo robu u Luksemburg, a račun izdamo njemu u Švicarsku. O kakvoj se tu isporuci radi? Što trebamo navesti na računu?

Ukoliko se račun izdaje kupcu koji je dao PDV ID broj Luksemburga, odnosno kupac je registriran u Luksemburgu, PDV se ne obračunava. Na računu je potrebno napisati napomenu oslobođeno plaćanja PDV – a prema članku 41. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ukoliko se račun izdaje kupcu koji je dao PDV ID broj Švicarske, odnosno kupac nije registriran u Luksemburgu, na računu se obračunava hrvatski PDV te nema napomene.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost članak 41. navodi:

„(1) PDV-a su oslobođene:

  1. a) isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobra ili druga