Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Iskazivanje PDV-a inozemnim kupcima nakon ulaska u EU

31.5.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Poduzetnici iz država članica Europske unije posluju na jedinstvenom unutarnjem tržištu. Jedinstveno unutarnje tržište označava područje bez unutarnjih granica, s obilježjem slobodnog kretanja dobara, osoba, usluga i kapitala što znači napuštanje graničnih kontrola između država članica te slobodnu prekograničnu razmjenu dobara uz uvođenje jedinstvenog sustava poreza na dodanu vrijednost u državama članicama. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost utvrđen je odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a koje bi trebale biti ugrađene u očekivani novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost.

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, isporuke dobara u drugu članicu EU i isporuke iz drugih država članica u RH neće se više smatrati izvozom i uvozom već stjecanjem dobara unutar Europske unije. Izrazi izvoz i uvoz primjenjivati će se samo na transakcije sa zemljama koje nisu članice Europske unije.

Prodaja dobara poreznim obveznicima u druge države članice, smatrat će se isporukom koja je oslobođena PDV-a. Kada hrvatski poduzetnik isporučuje dobra poduzetniku koji je obveznik PDV-a u drugoj državi članici EU, ako je na računu naveden ispravan PDV identifikacijski broj kupca kao i isporučitelja, koji dokazuje da su i isporučitelj i kupac obveznici PDV-a i ako su dobra otpremljena ili prevezena s područja Republike Hrvatske na mjesto u drugoj državi, tada je takva isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.

U slučaju da navedeni uvjeti nisu ispunjeni isporučitelj, odnosno hrvatski porezni obveznik obvezan je na računu obračunati hrvatski PDV.

PDV identifikacijski broj ima ključnu ulogu u razmjeni dobara koja se obavlja između poreznih obveznika registriranih za potrebe PDV-a u državama članicama. Svaki

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: