Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Iskazivanje ispravka prethodno pogrešno priznatog pretporeza za korištenje osobnog automobila u privatne svrhe u PDV obrascu

1.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.04.2.4 Iskazivanje ispravka prethodno pogrešno priznatog pretporeza za korištenje osobnog automobila u privatne svrhe u PDV obrascu

Maja Hleb, dipl.oec

Poštovani,

jedno pitanje u vezi PDV-a. Tek sada smo shvatili da krivo obračunavamo PDV kod korištenja automobila u privatne svrhe i to prilikom davanja plaće u naravi. Koristili smo 100% iznos PDV-a umjesto 50% PDV-a. Sada bismo obračunali sav PDV i kamate na zakašnjelo plaćanje i sve skupa to platili s PDV-om za 08/2019. Koliki je iznos kamate? Molimo vas objašnjenje kako to najjednostavnije obaviti i gdje prikazati tu obvezu PDV-a u obrascu, tj. kako je knjižiti.

1. Iznos zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje PDV-a

U slučaju kašnjenja s plaćanjem svih javnih davanja (pa i PDV-a) potrebno je obračunati zateznu kamatu. Obračun zatezne kamate propisan je člankom 29. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine” broj 35/05 do 29/18).

Stopa zatezne kamate za neplaćena javna davanja u 2019. godini (stopa koja se primjenjuje na ostale odnose, odnosno prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Hrvatske narodne banke uvećana za 3 postotna poena) iskazana je u nastavku:

u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine stopa zatezne kamate iznosi 6,54% godišnje

u razdoblju od 01.07.2019. godine do 31.12.2019. godine stopa zatezne kamate iznosi 6,30% godišnje.

2.Kako ispraviti pogrešno priznati pretporez za korištenje osobnog automobila

u privatne svrhe?

Člankom 61. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine”broj 73/13 do 153/13) propisano je da porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza na nabavu svih dobara i usluga u vezi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.

Ispravak pogrešno obračunatog pretporeza potrebno je obaviti u Knjizi ulaznih računa – redovite isporuke na način da se s datumom 31.08.2019. godine:

pogrešno prethodno upisani ulazni račun kod kojeg je odbijeno 100% pretporeza, ponovo upiše, ali s predznakom „ – „ (minus) čime će se poništiti (stornirati) prethodni pogrešni upis te da se

pod sljedećim rednim brojem taj isti ulazni račun upiše s ispravnim odbitkom pretporeza (50% priznatog i 50% nepriznatog PDV-a).

3. Kako u PDV obrascu iskazati ispravak prethodno pogrešno priznatog pretporeza

za korištenje osobnog automobila u privatne svrhe?

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: