danas je 15.7.2024

Input:

Fizičke osobe (građani) obveznici PDV-a po osnovi drugog dohotka

19.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Često nam se obraćaju  klijenti fizičke osobe-građani koji nemaju registriranu poslovnu djelatnost, da su dobili poziv Porezne uprave da od 1. dana slijedećeg mjeseca moraju ući u sustav PDV-a  po osnovi drugog dohotka.  Oni nerijetko misle da se radi o nekoj zabuni.

 Redovito se radi o osobama  koje ostvaruju honorare putem Ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru ili ugovora o umjetničkom honoraru koji se u poreznom smislu tretiraju kao drugi dohodak. Doprinose i poreze  kod  drugog dohotka obvezan je obračunati, obustaviti i platiti isplatitelj prilikom svake isplate primitka dok izvršitelj građanin prima na ruke neto svotu primitka.

Važno je terminološki  definirati ključne pojmove. Sukladno članku 590. Zakona o obveznim odnosima ugovorom o djelu izvršitelj se obvezuje obaviti određeni posao za naručitelja poput  izrade ili popravka neke stvari, izvršenja određenog  fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.   Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za ona autorska djela koja su navedena u članku 14. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. To su jezična djela, glazbena djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, arhitekture, fotografska djela, audiovizualna i kartografska djela te prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr. Autoru se priznaje 30% paušalnih izdataka kod obračuna autorskog honorara. Umjetnici su pak fizičke osobe koji u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju imaju poseban tretman. Umjetnicima se priznaje dodatni izdatak od 25% temeljem potvrde nadležne udruge ili agencije iz koje je vidljivo da se radi o umjetničkom djelu te izdatak od 30%.

Na