Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Fakturiranje čeličnih ograda

6.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.2.1 Fakturiranje čeličnih ograda

Vesna Varšava, dipl.oec

Imamo situaciju, hrvatski porezni obveznik je dogovorio montažu čeličnih ograda (balkona) za tvrtku iz Njemačke, njemačkog poreznog obveznika u Njemačkoj i za taj bi posao angažirao kooperanta iz Hrvatske.

Zanima nas kako će ići fakturiranje i mora li se kooperant registrirati u Njemačkoj za potrebe PDV-a.? Fakturira li hrvatski porezni obveznik njemačkom poreznom obvezniku bez PDV-a, a kooperant iz Hrvatske hrvatskom poreznom obvezniku s PDV-om uslugu montaže koju je obavio u Njemačkoj?

Također u situaciji gdje hrvatski porezni obveznik proizvede tu čeličnu ogradu i hrvatski kooperant istu ide u ugraditi u Njemačku, mora li za taj dio posla tražiti od njemačkih poreznih vlasti rješenje prema kojem može fakturirati bez PDV-a isporuku dobara s montažom?

Usluge u vezi nekretnina, pa tako i građevinske usluge na nekretninama oporezive su u zemlji gdje se nekretnina nalazi.

Znači da se primjenjuje zakonodavstvo domicilne države, u ovom primjeru Njemačke.

Odredbama članka 194. stavak 1. Direktive propisano je da države članice mogu predvidjeti da osoba koja je dužna platiti PDV bude osoba kojoj se isporučuju dobra ili pružaju usluge u slučaju kada oporezivu isporuku dobara ili pružanje usluga obavlja porezni obveznik

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: