danas je 30.9.2023

Input:

Donacije i PDV

12.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Darovanje i donacije su sinonimi i s poreznog stajališta imaju potpuno identično značenje. Kod darovanja, darovatelj (donator) ne očekuje nikakvu protučinidbu za svoj dar dok kod sponzorstva, kada sponzor daje razna davanja u novcu, dobrima i uslugama zauzvrat očekuje određenu protučinidbu. Najčešće se protučinidba, koju sponzor očekuje, pojavljuje u obliku promidžbe, javne objave imena ili tvrtke sponzora (to su promidžbene usluge). Osim nužnog razlikovanja darovanja, reprezentacije i sponzorstva (za što se očekuje protučinidba), samo darovanje može biti oporezovano porezom na dohodak, porezom na dobit i PDV-om. Darovanja se mogu dati poslovnim partnerima, potrošačima koji se prema poreznim propisima mogu tretirati ili kao promidžba (porezno se priznaje 100% troškova) ili kao reprezentacija (priznaje se samo 50% troškova). Oporezivanje darovanja PDV-om se mora obavljati prema pravilima koja su propisana za izuzimanje dobara i usluga. Donacija može biti u novcu, ali i u naravi. Ako se radi o donaciji u naravi tada porezni obveznici u sustavu PDV-a na takvu donaciju moraju obračunati PDV (osim izuzeća koja će biti opisana u nastavku)  budući se prema Zakonu o PDV-u davanje proizvoda, robe ili usluga bez naknade smatra oporezivom isporukom. Donacija dana u novcu ne podliježe plaćanju PDV-a, iz razloga što se plaćanje u novcu ne smatra isporukom dobara ili usluga.

Porezno se priznaju darovanja učinjena u tuzemstvu (darovanja u inozemstvu nisu porezno priznati trošak) za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini te darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala i dr.). Darovanja fizičkim osobama koja se smatraju dohotkom i na koje je obračunat i plaćen porez na dohodak ne