Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dodjela PDV identifikacijskog broja poreznim obveznicima u RH

27.6.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji poreznim obveznicima će se pri obavljanju transakcija na zajedničkom tržištu, u skladu sa Zakonom o PDV-u (dalje: Zakon), dodjeljivati PDV identifikacijski broj. Obveza dodjele osobnog identifikacijskog broja na zajedničkom tržištu Europske unije propisana je odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ te je obvezna implementirati se u nacionalne zakone država članica. U skladu s Direktivom, svaki osobni identifikacijski broj za PDV ima prefiks u skladu s međunarodnim standardom ISO br. 3166 - alfa- 2, pomoću kojega se može utvrditi država članica izdavanja broja. PDV identifikacijski broj u Republici Hrvatskoj stoga je osobni identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje predznak „HR“.

Predmet oporezivanja PDV-om, sukladno odredbama Zakona, je isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Pojam porezni obveznik koji djeluje kao takav ustvari označava osobu koja obavlja isporuke u okviru svoje gospodarske djelatnosti. Predmet oporezivanja, među ostalim, je i stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik i na njega se ne odnose odredbe članka 13. stavaka 3., 4. i 10. Zakona.

Na zajedničkom tržištu Europske unije PDV-a su oslobođene isporuke dobara koja prodavatelj, ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, ako djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici.

Vezano uz navedeno bitno je napomenuti da nakon pristupanja Europskoj uniji više neće biti nadzora pri prijenosu dobara između Republike Hrvatske i država članica EU koju je do sada obavljala carinska uprava. Carinska uprava će svakako i dalje obavljati nadzor u dijelu trgovine koja se odnosi treće zemlje odnosno pri uvozu i izvozu.

Upravo iz tog razloga odnosno da bi se ostvarilo porezno oslobođenje pri isporuci dobara između država članica Europske unije, a koja će biti oporeziva u državi članici odredišta, potrebno je osigurati druga sredstva kontrole. Jedno od navedenih sredstava temeljem kojeg se može smatrati da je isporuka izvršena kupcu u drugu državu članicu i temeljem kojeg će biti moguće izvršiti oslobođenje isporuke je dokaz o statusu kupca kao poreznog obveznika u drugoj državi članici. Taj dokaz je ustvari PDV identifikacijski broj kupca. Pri tome se ne smije zaboraviti da je osnovni preduvjet za porezno oslobođenje isporuke na zajedničkom tržištu EU stvarni prijenos dobara u drugu državu članicu te se, iako isporučitelj može raspolagati s PDV identifikacijskim brojem kupca, isporuka ne može osloboditi PDV-a ukoliko dobra stvarno nisu napustila područje Republike Hrvatske.

Obzirom da je PDV identifikacijski broj sačinjen od osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) kojemu se dodaje predznak „HR“ razvidno je da će svaki porezni obveznik koji nije osnovan na području Republike Hrvatske, a bude obvezan registrirati se za potrebe PDV-a u tuzemstvu ili to bude činio na vlastiti zahtjev, osim zahtjeva za registriranjem za potrebe PDV-a, morati podnijeti i zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijkog broja (OIB-a).

U skladu sa Zakonom, svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njenih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla iznos od 230.000,00 kuna. Međutim, ako porezni obveznik obavlja transakcije unutar Europske unije on je obvezan od Porezne uprave zatražiti izdavanje PDV

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: