danas je 15.7.2024

Input:

Članak 9. Stjecanje dobara u EU

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.3 Članak 9. Stjecanje dobara u EU

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 9.

(1) »Stjecanje dobara unutar Europske unije« je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.

(2) Ako je uvoznik dobara pravna osoba koja nije porezni obveznik i obavi stjecanje dobara unutar Europske unije u drugoj državi članici, ima pravo na povrat PDV-a kojeg je platio u vezi s uvozom dobara u tuzemstvo, ako dokaže da je PDV bio obračunan na stjecanje dobara unutar Europske unije u državi članici u kojoj je završila otprema ili prijevoz tih dobara.

(3) Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se kada oružane snage države članice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) koriste za svoje potrebe ili potrebe pratećeg civilnog osoblja dobra koja nisu nabavljena u skladu s općim pravilima oporezivanja u tuzemstvu, ako pri uvozu tih dobara ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje iz članka 44. stavka 1. točke 31. ovoga Zakona.

(4) Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se korištenje dobara koja je porezni obveznik za potrebe svog poslovanja ili druga osoba za njegov račun otpremila ili prevezla u tuzemstvo iz druge države članice u kojoj su ta dobra proizvedena, izvađena, obrađena, kupljena ili stečena u smislu članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili u koju ih je porezni obveznik uvezao za potrebe svog poslovanja.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi stjecanja dobara unutar Europske unije.


Stjecanje dobara unutar Europske unije je pojam koji je zamijenio uvoz dobara iz država članica Europske unije, obzirom da zbog ukidanja granica izmeu država članica više ne dolazi do uvoza jer nema kontrole na granici. Kod stjecanja dobara unutar Europske unije porezni obveznik stjecatelj obvezan je obračunati PDV na stjecanje po stopi PDV-a koja se primjenjuje za isporuke takvih dobara u tuzemstvu. Odnosno kada se radi o isporukama dobara na području Europske unije koja isporučuje porezni obveznik iz neke države članice, hrvatskom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a tada je isporuka dobara oslobođena kod isporučitelja, ali PDV plaća hrvatski porezni obveznik primatelj tih dobara. Jedan od osnovnih uvjeta za stjecanje dobara unutar Republike Hrvatske je da su dobra premještena iz neke države članice u Republiku Hrvatsku, odnosno da je došlo do stvarnog kretanja dobara. Stjecanje dobara oporezuje se u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da je isporučitelj dobara porezni obveznik i da ima PDV identifikacijski broj u državi članici iz koje kreće otprema ili prijevoz dobara, da su dobra isporučena uz naknadu i da je stjecatelj dobara porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, odnosno ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj. PDV se ne obračunava na stjecanje dobara koja je hrvatskom poreznom obvezniku isporučio mali porezni obveznik iz druge države članice. Potrebno je napomenuti da se stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu