Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članak 9. Stjecanje dobara u EU

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.3 Članak 9. Stjecanje dobara u EU

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 9.

 • »Stjecanje dobara unutar Europske unije« je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.

 • Ako je uvoznik dobara pravna osoba koja nije porezni obveznik i obavi stjecanje dobara unutar Europske unije u drugoj državi članici, ima pravo na povrat PDV-a kojeg je platio u vezi s uvozom dobara u tuzemstvo, ako dokaže da je PDV bio obračunan na stjecanje dobara unutar Europske unije u državi članici u kojoj je završila otprema ili prijevoz tih dobara.

 • Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se kada oružane snage države članice Sjevernoatlantskog saveza koriste za svoje potrebe ili potrebe pratećeg civilnog osoblja dobra koja nisu nabavljena u skladu s općim pravilima oporezivanja u tuzemstvu, ako pri uvozu tih dobara ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje iz članka 44. stavka 1. točke 31. ovoga Zakona.

 • Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se korištenje dobara koja je porezni obveznik za potrebe svog poslovanja ili druga osoba za njegov račun otpremila ili prevezla u tuzemstvo iz druge države članice u kojoj su ta dobra proizvedena, izvađena, obrađena, kupljena ili stečena u smislu članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili u koju ih je porezni obveznik uvezao za potrebe svog poslovanja.

 • Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi stjecanja dobara unutar Europske unije.


Ovaj članak propisuje se da se stjecanjem dobara unutar Europske unije smatra prijenos prava raspolaganja nad dobrima koja stjecatelju u tuzemstvo iz druge države članice preveze ili otpremi prodavatelj, sam stjecatelj ili druga osoba za njihov račun kao i premještanje dobara poslovne imovine iz druge države članice u tuzemstvo sukladno primjeru navedenom pod čl. 4. Zakona

Naši su klijenti vrlo često imali dilemu koja slijedi u navedenom primjeru.


Primljena je fakturu za servis na kamionu čije je servisiranje obavljeno u Austriji. Na fakturi su navedeni rezervni dijelovi. Uz rezervne dijelove na istom se računu nalazi i trošak obavljene usluge. Ukupni iznos računa je 5.000,00 eura. Dijelovi iznose 2.600,00 eura, a usluga 2.4000,00 eura. Predstavlja li ova transakcija stjecanju dobara iz EU ili obavljanje usluge u EU ili oboje?


Odgovor na ovu dilemu daje čl. 8 st. 4 ugovornih strana.

U konkretnoj situaciji, ako su serviser i primatelj usluge sklopili ugovor o obavljanju servisa kamiona, radi se o jedinstvenoj usluzi koju nije potrebno dijeliti na njene komponente odnosno posebno na vrijednost rezervnih dijelova a posebno na vrijednost obavljene servisne usluge. U tom slučaju na računu nije bilo potrebno posebno navoditi rezervne dijelove odnosno dobra, a posebno uslugu servisa, već je bilo potrebno izdati račun za jedinstvenu uslugu servisiranja stroja.

Međutim, ukoliko je serviser u računu zbog svoje evidencije posebno iskazao vrijednost ugrađenih rezervnih dijelova i vrijednost obavljene usluge servisiranja, nije pogrešno da se u PDV-S prijavi i Prijavi PDV-a ova transakcija iskazuje kao stjecanje dobara i primanje usluge. Pri tome je potrebno voditi računa da, ovu transakciju, i serviser u svojim PDV evidencijama provede na istovjetan način kako bi se evidencije poklapale te ne bi bilo neusklađenosti. Neovisno o prikazivanju predmetne transakcije u PDV evidencijama trošak se knjiži kao jedinstvena poslovna promjena servisiranja kamiona.


Premještanje ili stjecanje

Naši su se klijenti vrlo često našli u specifičnim transakcijama s poslovnim partnerima iz EU te nisu bili sigurni postupaju li ispravno. Posebna ih je zbunjivala situacija koja slijedi u nastavku.

Talijanski dobavljač s talijanskom PDV ID brojem ima skladište u Svetoj Nedjelji. Sa skladišta iz Svete Nedjelje isporučuje robu hrvatskom poduzetniku upisanom u registar obveznika PDV-a , a fakturu ispostavlja bez PDV-a, dok u opisu računa navodi reverse charge. Postupa li talijanski isporučitelj ispravno? Mora li se predmetni račun provesti kroz PDV-S obrazac i u PDV obrascu kroz retke stjecanje dobara unutar EU i pretporez od stjecanja dobara unutar EU.


Odredbom članka 5. stavak 7. Zakona o PDV-u, propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu.

Odredbom članka 12. stavak 2. Pravilnika o PDV-u, propisano je da ako porezni obveznik, registriran za potrebe PDV-a u drugoj državi članici, premješta dobra koja čine dio njegove poslovne imovine u drugoj državi članici kupcu, koji je registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu,u svrhu smještaja dobara u skladištu kupca, takva transakcija smatra se stjecanjem dobara unutar Europske unije u trenutku kada kupac preuzme dobra sa skladišta, odnosno kada dolazi do stvarnog stjecanja dobara.

Članak 12. stavak 3. Pravilnika o PDV-u propisuje da dobra smještena u skladištu kupca su dobra koja su u vlasništvu prodavatelja i mogu biti smještena u vlastitom ili unajmljenom skladištu kupca, pri čemu se ta dobra ne smiju koristiti od trenutka kada su primljena u skladište sve do trenutka kada kupac preuzme dobra sa skladišta, odnosno kada dolazi do stvarnog stjecanja dobara. Članak 12. stavak 5. Pravilnika o PDV-u, propisuje da je  kupac dobara obvezan je o dobrima koja smješta u svoje skladište osigurati u knjigovodstvu najmanje sljedeće podatke:

 1. naziv države članice iz koje su dobra otpremljena
 2. PDV identifikacijski broj isporučitelja dobara kojega je izdala država članica otpreme,
 3. datum otpreme dobara iz druge države članice,
 4. datum primitka dobara u skladište,
 5. ukupnu vrijednost dobara koja su smještena u skladište u kunama,
 6. opis i količinu dobara koja su smještena u skladište i
 7. datum kada je preuzeo dobra sa skladišta, odnosno obavljenog stjecanja dobara prethodno
  • smještenih u skladište.

Temeljem prethodno navedenog može se konstatirati da se porezni obveznik iz druge

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: