danas je 16.6.2024

Input:

Članak 46. - Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.8 Članak 46. - Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 46.

  • Plaćanja PDV-a oslobođeno je obavljanje usluga na pokretnoj imovini stečenoj ili uvezenoj u Republiku Hrvatsku u svrhu obavljanja tih usluga, koju iz Europske unije otpremi ili preveze pružatelj usluga ili korisnik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, odnosno treća osoba za njihov