danas je 15.7.2024

Input:

Članak 20. - Usluge prijevoza

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.9 Članak 20. - Usluge prijevoza

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 20.

(1) Mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.

(2) Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara, osim prijevoza dobara unutar Europske unije, osobama koje nisu porezni obveznici smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.

(3) Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici smatra se mjesto početka prijevoza.

(4) »Prijevoz dobara unutar Europske unije« je prijevoz dobara kod kojeg se mjesto početka prijevoza i mjesto završetka prijevoza nalaze na područjima dviju različitih država članica.

(5) »Mjesto početka prijevoza« je mjesto u kojemu stvarno započinje prijevoz dobara, bez obzira na udaljenost prijeđenu do mjesta gdje su dobra smještena, a »mjesto završetka prijevoza« je mjesto u kojemu stvarno završava prijevoz dobara.

(6) PDV se ne obračunava osobama koje nisu porezni obveznici na dio prijevoza dobara unutar Europske unije koji se obavlja na vodama koje ne pripadaju području Europske unije.


Ovaj članak jasno razgraničava uslugu prijevoza putnika od usluge prijevoza roba. Navedeni članak definira da se da mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenoj dionici puta, dok se mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara osobama koje nisu porezni obveznici, osim prijevoza dobara unutar Europske unije, smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz razmjerno prijeđenoj dionici puta. Dionice puta prijeđenih u određenoj državi članici razgraničavaju se po stvarnoj kilometraži. Ovim člankom uređuje se što se smatra prijevozom dobara unutar Europske unije te mjestom početka prijevoza i mjestom završetka prijevoza dobar.


Poljski porezni obveznik