danas je 23.9.2023

Input:

Članak 119. do 125. - Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici koji nemaju sjedište u Europskoj uniji

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.21 Članak 119. do 125. - Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici koji nemaju sjedište u Europskoj uniji

Mira Ognjan, mag.oec.


U vezi s člancima 119.a do 125. ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »porezni obveznik koji nema sjedište na području Europske unije« je porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije,

2. »država članica prijave« je država članica koju izabere porezni obveznik koji nema sjedište na području Europske unije kako bi u njoj prijavio početak obavljanja svoje djelatnosti kao poreznog obveznika na području Europske unije,

3. »država članica potrošnje« je država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga u skladu s člancima 16. do 26. ovoga Zakona.


Država članica potrošnje je u slučaju obavljanja usluga, država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga u skladu s člancima 16. do 26. Zakona (primjerice, usluge prijevoza, pristup kulturnim, sportskim, zabavnim, obrazovnim događanjima, usluge u vezi s nekretninama, iznajmljivanje prijevoznih sredstava, usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem itd.) U slučaju prodaje dobara na daljinu unutar Europske unije, država potrošnje je članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu. U slučaju da isporuke dobara obavlja elektroničko sučelje odnosno portal koji omogućuje prodaju od strane poreznog obveznika iz treće zemlje, a radi se o isporuci unutar iste države članice, onda je država potrošnje ta država.

Država članica prijave je država članica u kojoj porezni obveznik ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, a ako isto nema, država članica u kojoj ima stalnu poslovnu jedinicu. U slučaju da porezni obveznik na području Europske unije ima više stalnih poslovnih jedinica, država članica prijave je država članica sa stalnom poslovnom jedinicom koju porezni obveznik navede kao državu u kojoj će primjenjivati posebni postupak oporezivanja, a ta ga odluka obvezuje u tekućoj kalendarskoj godini i tijekom sljedeće dvije kalendarske godine.

Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije može primjenjivati porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije. Taj porezni obveznik može izabrati bilo koju državu članicu kao državu članicu prijave kako bi u njoj prijavio početak obavljanja svoje djelatnosti kao poreznog obveznika na području Europske unije.

Članak 119.a

Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge primjenjuje se na sve takve usluge koje porezni obveznik koji nema sjedište na području Europske unije obavi na području Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici.


U 2021. dolazi do proširenja primjene posebnog postupka oporezivanja sa telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga i na sve ostale usluge, kako bi se poreznim obveznicima koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici pojednostavilo poslovanje te kako bi oni izbjegli registraciju za potrebe PDV-a u svakoj državi članici