Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članak 11. a),b),c) - Vrijednosni kuponi

19.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.6 Članak 11. a),b),c) - Vrijednosni kuponi

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 11.a.

(1) »Vrijednosni kupon« u smislu ovoga Zakona je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga i kada su dobra ili usluge koji se isporučuju ili identitet njihovih potencijalnih isporučitelja naznačeni ili na samom instrumentu ili u povezanoj dokumentaciji, uključujući i uvjete uporabe takvog instrumenta.

(2) Vrste vrijednosnih kupona su:

a) »jednonamjenski vrijednosni kupon« je vrijednosni kupon za koji su mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se vrijednosni kupon odnosi i PDV koji se mora platiti na ta dobra ili usluge poznati u vrijeme izdavanja vrijednosnog kupona,

b) »višenamjenski vrijednosni kupon« je vrijednosni kupon koji nije jednonamjenski vrijednosni kupon.

 

  • Ministar financija pravilnikom propisuje oblik vrijednosnih kupona te što se ne smatra vrijednosnim kuponima.


Odredbe o vrijednosnim kuponima regulirale su njihov porezni tretman i sukladne su s izmjenama V. poglavlja Direktive 2006/112/EZ. Vrijednosni kuponi sve se više upotrebljavaju u prometu roba i usluga i pojavljuju se u mnogo oblika. Oni primjerice obuhvaćaju unaprijed plaćene telekomunikacijske kartice, darovne kartice i kupone s popustom na cijenu za nabavu roba ili usluga. Kuponi se često izdaju u jednoj državi članici EU i mogu se koristiti u drugoj državi članici EU. Postavlja se pitanje je li prilikom kupnje kupona došlo do oporezivog događaja ili će oporezivi događaj nastati u trenutku “konzumacije“ kupona. Vrijednosni kupon” u smislu Zakona o PDV-u je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga i kada su dobra ili usluge koji se isporučuju ili identitet njihovih potencijalnih isporučitelja naznačeni ili na samom instrumentu ili u povezanoj dokumentaciji, uključujući i uvjete uporabe takvog instrumenta. Kupon može biti jednonamjenski i višenamjeski. Jednonamjenski vrijednosni kupon je vrijednosni kupon za koji su mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se vrijednosni kupon odnosi i PDV koji se mora platiti na ta dobra ili usluge poznati u vrijeme izdavanja vrijednosnog kupona. Svi ostali vrijednosni kuponi koji nemaju te karakteristike smatraju se višenamjenskim.

Primjerice, jednonamjenski kupon je poklon bon za jednu masažu u salonu ljepote a višenamjenski kupon je višednevna vrijednosna karta za vožnju u tramvaju.

Članak 32.a stavak 1. Pravilnika propisuje da vrijednosni kuponi iz članka 11.a Zakona mogu biti u fizičkom ili elektroničkom obliku. Primjer elektroničkog vrijednosnog kupona je ZET-ova vrijednosna karta a primjer fizičkog vrijednosnog kupona su papirnati bonovi trgovačkih lanaca kojima poslodavci daruju svoje zaposlenike.

Članak 32.a stavak 2. Pravilnika pojašnjava da se vrijednosnim kuponima iz članka 11.a Zakona ne smatraju instrumenti koji imatelju daju pravo na popust pri kupnji dobara ili usluga, a koji ne uključuju pravo na primanje tih dobara ili usluga te putne karte, ulaznice, poštanske marke i slično. Primjerice, vrijednosnim kuponima ne smatraju se kuponi za popust koje dobivaju čitatelji

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: