danas je 15.7.2024

Input:

Obveze hrvatskog primatelja isporuke dobara i usluga oporezivih u Republici Hrvatskoj kada ih obavlja inozemni isporučitelj

20.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odredbama članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.

Poreznim obveznikom koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu smatra se porezni obveznik sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici Europske unije, odnosno u trećoj zemlji kojem nije dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj , neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno