danas je 16.6.2024

Input:

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije

2.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Iznajmljivač privatnog smještaja je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu: usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti; usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Premda veliki broj iznajmljivača privatnog smještaja danas upotrebljava mrežne servise poput Airbnb-a i Booking com-a, izgleda da i dalje nije svima u potpunosti jasno tko je, gdje i kako dužan platiti PDV na onaj dio novca koji se uplaćuje tim agencijama kao provizija.

Već duži period govorilo se o obvezi plaćanja PDV-a na proviziju stranih putničkih agencija te su zapravo svi iznajmljivači samo čekali taj “nesretni” dan kad će država poduzeti mjere i uvesti promjene kojima nitko neće biti oduševljen.

Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost čak i ako ta osoba nije registrirana za