danas je 15.7.2024

Input:

Nastanak obveze za PDV i potraživanja za pretporez prije isporuke dobara i usluga

26.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

U praksi se vrlo često javljaju pitanja u svezi nastanka obveze PDV-a u situacijama kada se računi ispostavljaju prije nego je isporuka uopće i obavljena. Primjerice, porezni obveznik za uslugu najma poslovnog prostora ispostavi račun unaprijed za slijedeća 24 mjeseca. Kada je porezni obveznik dužan obračunati i platiti PDV koji iskazuje na računu a kada primatelj računa može odbiti pretporez po tom računu?

 Kod najmoprimca se navedena transakcija knjiži na transakcijskom računu, kontu pretporez koji još nije priznat te kontu