Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Imovina u zakupu kod mikro, malih i srednjih poduzetnika

12.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mnoga trgovačka društva ne obavljaju svoju djelatnost unutar vlastitih prostora (skladišta, proizvodnih pogona, hala, ureda i sl.), već uzimaju  tuđe prostore u mjesečni, godišnji ili višegodišnji zakup.

Najam tuđeg prostora unutar kojeg se odvija poslovna i gospodarska djelatnost, najčešće uključuje obveze najmoprimca koje se odnose na tekuće troškove održavanja kako bi se prostor vratio najmodavcu u izvornom obliku, ali ponekad uključuje i ulaganje u tuđi prostor kada visina uloženih sredstava može klasificirati  u ulaganja koja se mogu kapitalizirati. Zato je važno prilikom evidentiranja nastalih troškova, a vezanih za ulaganja u tuđi prostor, razgraničiti koji troškovi pripadaju u manja održavanja i popravke, a koji u veće adaptacije i rekonstrukcije.

U situaciji kada  poduzetnici ulažu u tuđi prostor, a nastali troškovi se odnose na manje popravke i održavanje, tada se svi takvi troškovi iskazuju kao investicijsko održavanje zakupljene imovine dok se kod većih adaptacija i rekonstrukcija cjelokupnog prostora to iskazuje kao ulaganje u tuđu imovinu. Ulaganja u tuđu imovinu mogu se klasificirati kao dugotrajna imovina ako se očekuje da će se imovina koristiti u razdoblju dužem od godine dana. Da bi se takva imovina klasificirala kao nematerijalna, sukladno HSFI 5, treba proizlaziti iz ugovornih ili drugih zakonskih prava, bez obzira jesu li ta prava prenosiva ili odvojiva od subjekta ili drugih prava i obveza.

Na kraju  treba istaknuti kako prilikom donošenja odluka  u vezi s iskazivanje troškova nastalih po osnovi dugotrajne materijalne imovine, treba voditi računa o HSFI i MFSI računovodstvenim standardima

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: