danas je 15.7.2024

Input:

Obračun PDV-a privatnih iznajmljivača

10.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Iznajmljivač privatnog smještaja je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu: usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti; usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Privatni iznajmljivači, koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, su oslobođeni PDV-a na usluge smještaja. PDV za iznajmljivače ipak postoji, obračunava se i plaća se na provizije stranih posrednika pri punjenju kapaciteta.

Privatni iznajmljivači nemaju obvezu upisa u Registar obveznika PDV-a niti su njihove usluge oporezive, ali moraju biti registrirani za potrebe PDV-a kada primaju usluge za koje je propisan prijenos porezne obveze prema članku 75., stavak 1., točka 6 te članku 75. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuju obvezu plaćanja PDV-a za svakog poreznog obveznika koja prima usluge poreznog obveznika koji nema “sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu”.

Porezni obveznici upisani u Registar obveznika PDV-a su “redovni porezni obveznici” te imaju pravo na odbitak pretporeza, za razliku od onih koji su samo registrirani za potrebe PDV-a s prijenosom porezne obveze.