danas je 15.7.2024

Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u 2018. godini - I. DIO

23.8.2018, Tibor Jankač, dipl.oec., Izvor: Ekonos d.o.o. (http://www.ekonos.hr/)

Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u 2018. godini - I. DIO

PDV na voziloJamstvo

28.2.2024, mr.sc.Silvija Pretnar Abičić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Prodaja automobila fizičkoj osobiJamstvo

10.2.2017, Vedran Bradara dipl. oec ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu - lijesove i urneJamstvo

20.1.2017, Izvor: Porezna uprava

Porezna reforma u 2019. godini

27.12.2018, Tibor Jankač, dipl.oec., Izvor: Ekonos d.o.o. (http://www.ekonos.hr/)

Porezna reforma u 2019. godini

PDV novosti u 2019.godini Online razgovor

10.1.2019, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 9. Stjecanje dobara u EUArhiva

1.1.2023, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)Arhiva

26.11.2020, Narodne Novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

NAJAVA POREZNIH PROMJENA OD SIJEČNJA 2019.Jamstvo

15.10.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

NAJAVA  POREZNIH PROMJENA OD SIJEČNJA 2019.

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 160/13)Arhiva

26.11.2020, Narodne Novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Porezne promjene od 01.01.2019.

14.1.2019, Izvor: Porezna uprava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/19)Arhiva

26.11.2020, Narodne Novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 7. - Isporuke dobaraArhiva

1.1.2023, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus