• Obračun PDV-a na trostrane posloveVideoGarancija

  22.11.2022, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:47:17
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Najčešće prijevare na području poreza na dodanu vrijednostVideoGarancija

  14.9.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:40
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Optimizacija troškovaVideoGarancija

  21.6.2022, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:03:18
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Uvođenje eura s računovodstvenog aspektaVideoGarancija

  13.4.2022, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:02
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Uvođenje eura u RHVideoGarancija

  1.4.2022, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:49
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupacaVideoGarancija

  7.3.2022, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:54:54
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Direktiva majka kćerVideoGarancija

  24.2.2022, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:36
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnostiVideoGarancija

  14.1.2022, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:01
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Neoporezivi primici na koje se ne plaća porez na dohodakVideo

  25.11.2021, Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:09:07
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezni i računovodstveni tretman osobnih automobilaVideo

  17.11.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:47:45
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodakVideo

  2.6.2021, dipl.oec Ksenija Cipek, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:40
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezni i računovodstveni tretman uvoza dobaraVideo

  20.4.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:11:06
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezni i računovodstveni tretman potraživanja od kupacaVideo

  5.3.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:54:10
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Novine u PDV regulativi od 2021.godineVideo

  30.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:03
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Usklade i ispravci PDV-a za zadnje razdoblje u 2020.godiniVideo

  12.1.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:58
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV - porezna reforma 2018.Video

  25.10.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:56:18
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV aspekti EU projekta u javnom sektoruVideo

  14.8.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:41
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Obračun PDV-a kod najmova proračunskih korisnika i neprofitnih organizacijaVideo

  10.8.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:28:41
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Plaća u naravi po osnovi korištenja automobila u privatne svrheVideo

  7.6.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:25:42
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Putni nalozi u 2018. godiniVideo

  7.6.2018, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:40:19
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezni i računovodstveni tretman osobnih automobilaVideo

  29.5.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:10
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Novi porezni propisi u 2018. godiniVideo

  19.1.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:31:31
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezni propisi u 2017.Video

  28.4.2017, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:26:32
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV za proračunske korisnike - PDV transakcije i odbitak pretporezaVideo

  22.3.2017, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:00:00
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV za proračunske korisnike - Generalno oporezivanje PDV-om kod proračunskih korisnikaVideo

  22.3.2017, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:19:03
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Praktični primjeri nastanka porezne obveze i priznavanje pretporeza u poslovanju s tuzemstvomVideo

  7.4.2016, dr. sc. Vlasta Roška, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:20:51
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Općenito o PDV-u u poslovanju s tuzemstvomVideo

  5.11.2015, dr. sc. Vlasta Roška, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:23:29
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Stjecanje dobara iz EUVideo

  27.10.2015, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:37:40
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Detalji primjene članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-uVideo

  11.3.2015, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:24:55
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Uloge porezne upraveVideo

  27.2.2015, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:30:26
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Izmjene i dopune poreznih propisaVideo

  3.2.2015, Porezni savjetnik mr.sc. Željko Marinac u mirovini, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:34:10
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV pri uvozu i izvozu u RH (EU)Video

  10.11.2014, Gordana Hruševar, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:37:28
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezni nadzorVideo

  10.11.2014, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:50:00
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV u graditeljstvuVideo

  10.11.2014, Ivana Vitovski, dipl. oec., Deloitte d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:53:20
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Kako "preživjeti" porezni nadzorVideo

  10.11.2014, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:33
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Posebni postupak oporezivanja turističkih agencijaVideo

  10.11.2014, dr. sc. Vlasta Roška, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:01
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV nakon ulaska u EU - Novi zakon o PDV-uVideo

  10.11.2014, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:29:58
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  PDV - Isporuke u nizu i trostrani posaoVideo

  10.11.2014, Ivana Vitovski, dipl. oec., Deloitte d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:44:57
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

  Porezno priznati i nepriznati troškoviVideo

  10.11.2014, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:55:42
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus
   Pošaljite nam povratnu informaciju
  Što mislite o našem portalu?
  Vaša poruka je uspješno poslana.
  Input: