danas je 16.6.2024

Najčešće prijevare na području poreza na dodanu vrijednostvideo

14.9.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:02:40

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

Podučavanje na daljinu i obrazovne usluge

17.3.2021, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Novine u PDV regulativi od 2021.godinevideo

30.1.2021, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:03

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

11.1.2021, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Porezna knjiga U-RA od 1.1.2019.

11.12.2018, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Zakon o elektroničkom novcu - novi zakon od 18.07.2018.

6.8.2018, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o elektroničkom novcu - novi zakon od 18.07.2018.

Zakonske izmjene u 2018. godini - BESPLATNA PREZENTACIJAJamstvo

9.1.2018, Dijana Ivanković rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

PDV u 2018. godiniJamstvo

8.1.2018, Mira Ognjan mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oporezivanje prodaje nekretnine u prometu između fizičkih osoba

13.6.2017, Ante Ćurić, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Općenito o PDV-u u poslovanju s tuzemstvomvideo

5.11.2015, dr. sc. Vlasta Roška, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:23:29

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

Porezni nadzorvideo

10.11.2014, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:50:00

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus

Kako "preživjeti" porezni nadzorvideo

10.11.2014, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:33

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno Profi plus