danas je 25.5.2024

Snižena stopa PDV-a od 13%Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Snižena stopa PDV-a od 13%Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Snižena stopa PDV-a od 13%Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Primjena snižene stope PDV-a od 13%Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Porez na dodanu vrijednost pri uvozuArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadiljaArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnostiArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Mišljenja Porezne Uprave u 2020.Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskimArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporezaArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unijeArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Porez na dodanu vrijednost pri uvozuArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređajaArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-aArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Snižena stopa PDV-a od 13%Arhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Porez na dodanu vrijednostArhiva

15.12.2020, Porezna Uprava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Primjena snižene stope PDV-a

2.5.2019, Izvor: Porezna uprava