danas je 15.7.2024

Prihodi od naknada i provizija od osiguravajućih kuća - pitanje PDV-aJamstvo

7.8.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obveza zaduženja PDV-a od 25% po fakturi - troškovi plaća i doprinosa za ustupljene radnike

3.4.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Računanje godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza

24.3.2023, Sanja Roginić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Opremanje kompostane - EU projekt

23.3.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Kupnja robe unutar EU bez PDV ID broja

22.3.2023, Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Iznajmljivanje službenog vozila društvu u Europskoj uniji

14.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Nabavna vrijednost automobila i problematika PDV-a

10.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Račun za isporučenu robu bez registrirane djelatnosti (kupovina knjiga)

9.3.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun plaće u naravi - direktor i prokurist

9.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Račun sa prijenosom porezne obveze (PPO)

7.3.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Fakturiranje prehrane radnika (užine) u slučaju nemogućnosti utvrđivanja PDV-a u ulaznim fakturama

24.2.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Novi obrazac PDV-a - popunjavanje

8.2.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Razmjerni odbitak pretporeza

23.1.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Ispravak ostalih podataka u PDV obrascu

13.1.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji obračunavaju PDV po naplaćenoj naknadi

3.1.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Ostali podaci na PDV obrascu

21.12.2022, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

iznajmljivanje poslovnog prostora - fizička osoba u sustavu PDV-a

20.11.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Prefakturiranje režija

15.11.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun PDV-a sukladno mjestu isporuke dobara

19.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Ispravak PDV-a

8.8.2022, Dijana Ivanković, bacc. oec., rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Isporuka sa skladišta u Sloveniji i PDV

8.8.2022, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Pitanje ulaska u sustav PDV-a - primjer izlazne fakture

4.8.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

PDV kod građevinskih usluga

20.8.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Uvoz robe i fakturiranje

12.8.2021, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oslobođenja plaćanja PDV-a

22.7.2021, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Provizija mjenjačnice

31.5.2021, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Usluga demontaže

23.3.2021, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Prodaja zemljišta

4.2.2021, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

OIB operatora

23.12.2020, mr.sc. Kornela Paunović , dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

QR kod računa

15.12.2020, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje troškova podružnice u Njemačkoj

20.11.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Storniranje narudžbe

2.9.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oporezivanje usluge zbrinjavanja

2.9.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Troškovi liječenja kao porezno priznati trošak

16.4.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Prijenos porezne obveze

3.4.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oporezivanje s osnova korištenja automobila

11.3.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Isporuka dobara u EU, a račun kupcu u Švicarsku

4.3.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Kupovina putem leasinga

26.2.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Ulazak u sustav PDV-a

25.2.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun PDV-a nakon zatvaranja obrta

21.2.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Troškovi prehrane radnika

12.2.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Oporezivanje prijenosa dobra

7.2.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Otips dugovanja

6.2.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Najam nekretnine bez naknade

29.1.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

PDV na donacije iz trećih zemalja

28.1.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Stipendija - porezna olakšica

28.1.2020, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Stjecanje i isporuka dobara u Italiji

27.1.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Izračun prorate

22.1.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Kupovina osobnog vozila

15.1.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje predujma

14.1.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus